ข้อสอบสรุปความ ชุดที่ 4

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่ 1. การอยู่กับคนที่ไม่รัก เป็นทุกข์ การจากคนที่เรารัก เป็นทุกข์ ฉะนั้น
ก. การจากเป็นทุกข์
ข. การอยู่เป็นทุกข์
ค. การรัก ไม่รัก เป็นทุกข์
ง. การอยู่ การจากเป็นทุกข์
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 2. คนกินข้าว ฉันไม่กินข้าว ฉะนั้น
ก. ฉันเป็นคน
ข. ฉันไม่เป็นคน
ค. ฉันไม่ชอบกินข้าว
ง. ฉันกินผลไม้
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 3. นักเรียนที่จบ ม. 6 ทุกคน อยากเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ นายขาวจบ ม.6 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ฉะนั้น  
ก. นายขาวไม่ใช่ผู้จบ ม. 6
ข. นายขาวดูหนังสือน้อยไป
ค. นายขาวไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ง. นายขาวเป็นคนที่ไม่สมหวัง
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 4. ถ้ารถแล่นไปทางเหนือ รถจะระเบิด ถ้าแล่นไปทางใต้ รถจะยางแตก แต่รถจะต้องไปทางเหนือ หรือไม่ก็ทางใต้ ฉะนั้น
ก. รถระเบิด
ข. รถยางแตก
ค. รถระเบิดและยางแตก
ง. รถต้องจอดอยู่นิ่งๆ
จ. รถจะต้องระเบิดหรือไม่ก็ยางแตก

เฉลย

ข้อที่ 1. การอยู่กับคนที่ไม่รัก เป็นทุกข์ การจากคนที่เรารัก เป็นทุกข์ ฉะนั้น
ก. การจากเป็นทุกข์
ข. การอยู่เป็นทุกข์
ค. การรัก ไม่รัก เป็นทุกข์
ง. การอยู่ การจากเป็นทุกข์
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” เพราะ ข้อความไม่สมเหตุสมผล  (Invalid)  ตามหลักการของตรรกวิทยา
คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ จ.
อนึ่ง ขอให้อ่านตัวเลือกด้วย เพราะ ในหลายๆ ข้อ ผู้ออกข้อสอบพยายามลวงผู้ทำข้อสอบ

ข้อที่ 2. คนกินข้าว ฉันไม่กินข้าว ฉะนั้น
ก. ฉันเป็นคน
ข. ฉันไม่เป็นคน
ค. ฉันไม่ชอบกินข้าว
ง. ฉันกินผลไม้
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่อได้อ่านโจทย์แล้ว จะเห็นว่าโจทย์เข้าข่ายคำท่องของเราคือ

ยันหน้า ยันหลัง
ปฏิเสธหลัง ปฏิเสธหน้า
เพราะ เนื้อหาของโจทย์เป็นการปฏิเสธหลัง  ดังนั้น คำตอบต้องเป็น “ปฏิเสธหน้า” คือ ฉันไม่เป็นคน
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.

ข้อที่ 3. นักเรียนที่จบ ม. 6 ทุกคน อยากเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ นายขาวจบ ม.6 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ฉะนั้น  
ก. นายขาวไม่ใช่ผู้จบ ม. 6
ข. นายขาวดูหนังสือน้อยไป
ค. นายขาวไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ง. นายขาวเป็นคนที่ไม่สมหวัง
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
โจทย์ในลักษณะนี้ ต้องระวังให้ดี เพราะ คนออกข้อสอบพยายามหลอกคนทำข้อสอบ ข้อความของโจทย์ไม่สมเหตุสมผล (Invalid) ตามหลักของตรรกวิทยา
คนที่ไม่ระวังก็จะตอบข้อ จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
แต่ตัวเลือกในข้อ ง. ตรงกันกับความหมายของโจทย์ ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.

ข้อที่ 4. ถ้ารถแล่นไปทางเหนือ รถจะระเบิด ถ้าแล่นไปทางใต้ รถจะยางแตก แต่รถจะต้องไปทางเหนือ หรือไม่ก็ทางใต้ ฉะนั้น
ก. รถระเบิด
ข. รถยางแตก
ค. รถระเบิดและยางแตก
ง. รถต้องจอดอยู่นิ่งๆ
จ. รถจะต้องระเบิดหรือไม่ก็ยางแตก

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ เป็นเงื่อนไขแบบให้เลือกทางใดทางหนึ่ง
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ.

ข้อสอบสรุปความ ชุดที่ 3

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่ 1. เมื่อเด็กๆ เขาเป็นคนซน เดี๋ยวนี้ เขาเป็นคนขยัน ฉะนั้น
ก. คนซน คือ คนขยัน
ข. เขาเป็นคนซน
ค. คนซนดีกว่าคนขยัน
ง. คนขยันเป็นคนดี
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 2. ถ้าฝนตก แล้วแดดออก แต่แดดไม่ออก ฉะนั้น
ก. ฝนไม่ตก
ข. ฝนอาจจะตก
ค. ฝนไม่ตกและแดดไม่ออก
ง. ฝนตกโดยที่ไม่มีแดด
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 3. คนชอบพูดขู่ แมวชอบขู่ ฉะนั้น  
ก. คนคือแมว
ข. แมวคล้ายคน
ค. แมวชอบพูด
ง. ทั้งคนและแมวชอบขู่
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 4. อากาศดี เพราะ ลมพัด แต่ลมไม่พัด ฉะนั้น
ก. อากาศดี
ข. อากาศไม่ดี
ค. อากาศเย็น
ง. อากาศร้อน
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

เฉลย

ข้อที่ 1. เมื่อเด็กๆ เขาเป็นคนซน เดี๋ยวนี้ เขาเป็นคนขยัน ฉะนั้น
ก. คนซน คือ คนขยัน
ข. เขาเป็นคนซน
ค. คนซนดีกว่าคนขยัน
ง. คนขยันเป็นคนดี
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” เพราะ ข้อความไม่สมเหตุสมผล  (Invalid)  ตามหลักการของตรรกวิทยา

คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ จ.

ข้อที่ 2. ถ้าฝนตก แล้วแดดออก แต่แดดไม่ออก ฉะนั้น
ก. ฝนไม่ตก
ข. ฝนอาจจะตก
ค. ฝนไม่ตกและแดดไม่ออก
ง. ฝนตกโดยที่ไม่มีแดด
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่อได้อ่านโจทย์แล้ว จะเห็นว่าโจทย์เข้าข่ายคำท่องของเราคือ

ยันหน้า ยันหลัง
ปฏิเสธหลัง ปฏิเสธหน้า
เพราะ เนื้อหาของโจทย์เป็นการปฏิเสธหลัง  ดังนั้น คำตอบต้องเป็น “ปฏิเสธหน้า” คือ ฝนไม่ตก
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก.

ข้อที่ 3. คนชอบพูดขู่ แมวชอบขู่ ฉะนั้น  
ก. คนคือแมว
ข. แมวคล้ายคน
ค. แมวชอบพูด
ง. ทั้งคนและแมวชอบขู่
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
โจทย์ในลักษณะนี้ ต้องระวังให้ดี เพราะ คนออกข้อสอบพยายามหลอกคนทำข้อสอบ ข้อความของโจทย์ไม่สมเหตุสมผล (Invalid) ตามหลักของตรรกวิทยา
คนที่ไม่ระวังก็จะตอบข้อ จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
แต่ตัวเลือกในข้อ ง. เป็นการยืนยันความหมายของโจทย์ ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.


ข้อที่ 4. อากาศดี เพราะ ลมพัด แต่ลมไม่พัด ฉะนั้น
ก. อากาศดี
ข. อากาศไม่ดี
ค. อากาศเย็น
ง. อากาศร้อน
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ ก็ควรระวังให้ดีอีกเช่นเดียวกัน เพราะ ดูแล้วเหมือนกับสูตรที่เราท่องที่ว่า

ยันหน้า ยันหลัง
ปฏิเสธหลัง ปฏิเสธหน้า
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่
ข้อให้ดูสันธานคือคำว่า “เพราะ” ไม่ใช่คำแสดงเงื่อนไข
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ.

ข้อสอบสรุปความ ชุดที่ 2

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่ 1. นักเรียนต้องไปโรงเรียน นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน ฉะนั้น
ก. นายสิทธิศักดิ์หนีโรงเรียน
ข. นายสิทธิศักดิ์ต้องไปโรงเรียน
ค. นายสิทธิศักดิ์ไม่ชอบไปโรงเรียน
ง. นายสิทธิศักดิ์ไม่ต้องไปโรงเรียน
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 2. หนูทุกตัวเป็นแมว แมวทุกตัวเป็นห่าน ฉะนั้น
ก. ห่านทุกตัวเป็นหนู
ข. หนูทุกตัวเป็นห่าน
ค. หนูบางตัวเป็นแมว
ง. หนูบางตัวเป็นแมวและเป็นห่าน
จ.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 3. คนสวยทุกคนเป็นคนหยิ่ง วันนิภาเป็นเทพี อาจสรุปได้ว่า  
ก. วันนิภาหยิ่ง
ข. วันนิภาไม่หยิ่ง
ค. วันนิภาเป็นคนสวย
ง. วันนิภาชอบการประกวด
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้


เฉลย

ข้อที่ 1. นักเรียนต้องไปโรงเรียน นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน ฉะนั้น
ก. นายสิทธิศักดิ์หนีโรงเรียน
ข. นายสิทธิศักดิ์ต้องไปโรงเรียน
ค. นายสิทธิศักดิ์ไม่ชอบไปโรงเรียน
ง. นายสิทธิศักดิ์ไม่ต้องไปโรงเรียน
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” เพราะ ข้อความไม่สมเหตุสมผล  (Invalid)  ตามหลักการของตรรกวิทยา
ถ้าโจทย์เป็นอย่างนี้ “นักเรียนต้องไปโรงเรียน นายสิทธิศักดิ์เป็นนักเรียน” ข้อความก็จะ สมเหตุสมผล  (Valid)  ตามหลักตรรกวิทยา คำตอบก็จะไม่ใช่ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อ ก. นายสิทธิศักดิ์หนีโรงเรียน
ผิด เพราะ นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน ก็หนีโรงเรียนไม่ได้

ข้อ ข. นายสิทธิศักดิ์ต้องไปโรงเรียน
ผิด เพราะ นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียน

ข้อ ค. นายสิทธิศักดิ์ไม่ชอบไปโรงเรียน
ผิด เพราะ แม้นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน แต่ก็อาจจะเป็นครู คำตอบจึงไปเข้าสรุปแน่นอนอะไรไม่ได้

ข้อ ง. นายสิทธิศักดิ์ไม่ต้องไปโรงเรียน
ผิด เพราะ แม้นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน แต่ก็อาจจะเป็นครู คำตอบจึงไปเข้าสรุปแน่นอนอะไรไม่ได้

ข้อที่ 2. หนูทุกตัวเป็นแมว แมวทุกตัวเป็นห่าน ฉะนั้น
ก. ห่านทุกตัวเป็นหนู
ข. หนูทุกตัวเป็นห่าน
ค. หนูบางตัวเป็นแมว
ง. หนูบางตัวเป็นแมวและเป็นห่าน
จ.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “หนูทุกตัวเป็นห่าน” เพราะ ข้อความของโจทย์สมเหตุสมผล  (Valid)  ตามหลักตรรกวิทยา
เพื่อความแน่นอน เราต้องใช้วงกลมของออยเลอร์เข้ามาช่วยในการพิสูจน์
คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ ข.

ข้อที่ 3. คนสวยทุกคนเป็นคนหยิ่ง วันนิภาเป็นเทพี อาจสรุปได้ว่า  
ก. วันนิภาหยิ่ง
ข. วันนิภาไม่หยิ่ง
ค. วันนิภาเป็นคนสวย
ง. วันนิภาชอบการประกวด
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” เพราะ ข้อความไม่สมเหตุสมผล  (Invalid)  ตามหลักการของตรรกวิทยา

คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ จ.

บางคนอาจจะลังเลในข้อ ค. กับ ข้อ ง. ว่าอาจจะเป็นข้อถูกก็ได้ เพื่อให้แน่ใจมากขึ้น ผมขอวิเคราะห์อย่างนี้
ค. วันนิภาเป็นคนสวย
ผู้เข้าสอบบางคนอาจจะเลือกข้อนี้ ในความเป็นจริงแล้ว เทพีอาจจะไม่สวยก็ได้ เพราะ เทพีมีหลายประเภท เทพีช้างก็มี  เทพีคนแก่ก็มี
ง. วันนิภาชอบการประกวด
ผู้เข้าสอบบางคนอาจจะเลือกข้อนี้ ในความเป็นจริงแล้ว คนที่เป็นเทพีอาจจะไม่ชอบการประกวดก็ได้ เพราะ ในหลายๆ เวทีก็มีการถูกบังคับเข้าไป

อย่าไปคิดถึงเฉพาะเวทีประกวดที่เป็นมาตรฐานอย่างเดียว คำว่า เทพีต้องรวมถึงเวทีประกวดทั้งหมด