ข้อสอบสรุปความ ชุดที่ 1

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่ 1. แดงฉลาดกว่าขาว แต่เขียวฉลาดกว่าแดง และขาวฉลาดกว่าหยก ใครเป็นคนฉลาดที่สุด
ก. แดง
ข. เขียว
ค. ขาว
ง. หยก
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 2. สุขภาพไม่แข็งแรง เพราะ ไม่ออกกำลังกาย ยรรยงป่วย ฉะนั้น
ก. ยรรยงไม่แข็งแรง
ข. ยรรยงทำงานมาก
ค. ยรรยงไม่ได้ออกกำลังกาย
ง. ยรรยงออกกำลังกายมากเกินไป
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 3. ถ้ามณีมาบ้านฉันในวันหยุด ฉันจะว่ายน้ำกับมณี เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา ฉันไม่ได้ว่ายน้ำกับมณี ฉะนั้น
ก. มณีมาบ้านฉัน
ข. มณีไม่มาบ้านฉัน
ค. ฉันไม่มีเวลาว่าง
ง. ฉันไม่ได้อยู่บ้าน
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้


เฉลย

ข้อที่  1. แดงฉลาดกว่าขาว แต่เขียวฉลาดกว่าแดง และขาวฉลาดกว่าหยก ใครเป็นคนฉลาดที่สุด
ก. แดง
ข. เขียว
ค. ขาว
ง. หยก
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
ข้อสอบข้อนี้ ค่อนข้างง่าย อ่านแล้วก็ควรจะรู้คำตอบเลย คือ เขียวฉลาดที่สุด เพราะ ข้อความที่ว่า “แต่เขียวฉลาดกว่าแดง
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.
อย่างไรก็ดี เพื่อความแน่นอน เราอาจจะวาดแผนผังประกอบ ดังนี้
  


ข้อควรระวัง
ในการวาดแผนผังต้องใช้เวลาในการวาดพอสมควร อาจจะทำให้เสียเวลาในการทำข้อสอบข้ออื่นๆ

ข้อที่  2. สุขภาพไม่แข็งแรง เพราะ ไม่ออกกำลังกาย ยรรยงป่วย ฉะนั้น
ก. ยรรยงไม่แข็งแรง
ข. ยรรยงทำงานมาก
ค. ยรรยงไม่ได้ออกกำลังกาย
ง. ยรรยงออกกำลังกายมากเกินไป
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้


วิเคราะห์
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” เพราะเนื้อความของโจทย์ไม่เป็นไปตามหลักของตรรกวิทยา
จากเนื้อหาของโจทย์ ตัวเลือกทั้ง 4 ข้อ คือ ก. ข. ค. และ ง. เราไม่สามารถบอกได้ว่า เป็นไปตามนั้นหรือไม่
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ.

ข้อที่  3. ถ้ามณีมาบ้านฉันในวันหยุด ฉันจะว่ายน้ำกับมณี เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา ฉันไม่ได้ว่ายน้ำกับมณี ฉะนั้น
ก. มณีมาบ้านฉัน
ข. มณีไม่มาบ้านฉัน
ค. ฉันไม่มีเวลาว่าง
ง. ฉันไม่ได้อยู่บ้าน
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่อได้อ่านโจทย์แล้ว เราต้องนึกถึงคำท่องของเราที่ว่า

ยันหน้า ยันหลัง
ปฏิเสธหลัง ปฏิเสธหน้า

เพราะ เนื้อหาของโจทย์เป็นการปฏิเสธหลัง  ดังนั้น คำตอบต้องเป็น “ปฏิเสธหน้า” คือ มณีไม่มาบ้านฉัน
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น