ข้อสอบสรุปความ ชุดที่ 3

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่ 1. เมื่อเด็กๆ เขาเป็นคนซน เดี๋ยวนี้ เขาเป็นคนขยัน ฉะนั้น
ก. คนซน คือ คนขยัน
ข. เขาเป็นคนซน
ค. คนซนดีกว่าคนขยัน
ง. คนขยันเป็นคนดี
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 2. ถ้าฝนตก แล้วแดดออก แต่แดดไม่ออก ฉะนั้น
ก. ฝนไม่ตก
ข. ฝนอาจจะตก
ค. ฝนไม่ตกและแดดไม่ออก
ง. ฝนตกโดยที่ไม่มีแดด
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 3. คนชอบพูดขู่ แมวชอบขู่ ฉะนั้น  
ก. คนคือแมว
ข. แมวคล้ายคน
ค. แมวชอบพูด
ง. ทั้งคนและแมวชอบขู่
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 4. อากาศดี เพราะ ลมพัด แต่ลมไม่พัด ฉะนั้น
ก. อากาศดี
ข. อากาศไม่ดี
ค. อากาศเย็น
ง. อากาศร้อน
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

เฉลย

ข้อที่ 1. เมื่อเด็กๆ เขาเป็นคนซน เดี๋ยวนี้ เขาเป็นคนขยัน ฉะนั้น
ก. คนซน คือ คนขยัน
ข. เขาเป็นคนซน
ค. คนซนดีกว่าคนขยัน
ง. คนขยันเป็นคนดี
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” เพราะ ข้อความไม่สมเหตุสมผล  (Invalid)  ตามหลักการของตรรกวิทยา

คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ จ.

ข้อที่ 2. ถ้าฝนตก แล้วแดดออก แต่แดดไม่ออก ฉะนั้น
ก. ฝนไม่ตก
ข. ฝนอาจจะตก
ค. ฝนไม่ตกและแดดไม่ออก
ง. ฝนตกโดยที่ไม่มีแดด
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่อได้อ่านโจทย์แล้ว จะเห็นว่าโจทย์เข้าข่ายคำท่องของเราคือ

ยันหน้า ยันหลัง
ปฏิเสธหลัง ปฏิเสธหน้า
เพราะ เนื้อหาของโจทย์เป็นการปฏิเสธหลัง  ดังนั้น คำตอบต้องเป็น “ปฏิเสธหน้า” คือ ฝนไม่ตก
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก.

ข้อที่ 3. คนชอบพูดขู่ แมวชอบขู่ ฉะนั้น  
ก. คนคือแมว
ข. แมวคล้ายคน
ค. แมวชอบพูด
ง. ทั้งคนและแมวชอบขู่
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
โจทย์ในลักษณะนี้ ต้องระวังให้ดี เพราะ คนออกข้อสอบพยายามหลอกคนทำข้อสอบ ข้อความของโจทย์ไม่สมเหตุสมผล (Invalid) ตามหลักของตรรกวิทยา
คนที่ไม่ระวังก็จะตอบข้อ จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
แต่ตัวเลือกในข้อ ง. เป็นการยืนยันความหมายของโจทย์ ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.


ข้อที่ 4. อากาศดี เพราะ ลมพัด แต่ลมไม่พัด ฉะนั้น
ก. อากาศดี
ข. อากาศไม่ดี
ค. อากาศเย็น
ง. อากาศร้อน
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ ก็ควรระวังให้ดีอีกเช่นเดียวกัน เพราะ ดูแล้วเหมือนกับสูตรที่เราท่องที่ว่า

ยันหน้า ยันหลัง
ปฏิเสธหลัง ปฏิเสธหน้า
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่
ข้อให้ดูสันธานคือคำว่า “เพราะ” ไม่ใช่คำแสดงเงื่อนไข
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น