หลักการทำข้อสอบสรุปความ

หลักทั่วไป

1- อ่านโจทย์
2- อ่านตัวเลือกของคำตอบ
3- หาข้อผิด 3 หรือ 4 ข้อ
4- กาข้อที่ถูกต้อง

สำหรับผมเอง เป็นความสามารถเฉพาะตัว เนื่องจากอ่านหนังสือได้เร็วมาก ผมจึงมักจะอ่านตัวเลือกที่เป็นคำตอบก่อน แล้วจึงไปอ่านโจทย์

การทำแบบนี้ ทำให้สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบได้มาก

หลักการทำข้อสอบสรุปความ

1- จำคำท่องวิเศษไว้ให้ขึ้นใจ

ยันหน้า ยันหลัง  ปฏิเสธหลัง ปฏิเสธหน้า

2- ถ้ามีเวลาเหลือให้วาดวงกลมของออยเลอร์เพื่อช่วยในการพิสูจน์
3- ถ้าจำเป็นต้องเขียนแผนผัง ควรเขียนเพื่อความแน่นอน แต่ถ้าเวลาน้อย ก็ไม่ต้องเขียน
4- อย่านำความจริงของประสบการณ์ในชีวิตประจำวันมาใช้

คำแนะนำ

ก่อนที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการ ควรจะอ่านหนังสือทุกเล่มที่ขวางหน้า คิดด้วยหลักเหตุผลว่า ถ้าเราสอบเข้าทำงานได้ เราจะมีกินมีใช้ตลอดไป (ถ้าไม่โดนไล่ออกเสียก่อน) การอ่านหนังสือทุกอย่างที่ขวางหน้านั้น เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

ตัวอย่างที่ 1  สาวลำพูนทุกคนเป็นคนสวย คงเดชมีภรรยาเป็นชาวลำพูน ฉะนั้น
ก. คงเดชเป็นคนรูปหล่อ
ข. คงเดชชอบเมืองลำพูน
ค. คงเดชเป็นชาวลำพูน
ง. ภรรยาคงเดชสวย
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์

เราอ่านโจทย์แล้ว อ่านตัวเลือกแล้ว เรามาหาข้อผิดกันก่อน

ก. คงเดชเป็นคนรูปหล่อ

ข้อนี้ผิด เพราะ ไม่มีข้อมูลในโจทย์ คือ โจทย์ไม่ได้เขียนไว้

ข. คงเดชชอบเมืองลำพูน

ข้อนี้ผิด เพราะ ไม่มีข้อมูลในโจทย์ หลายคนอาจจะเป๋ๆ แล้ว เมื่ออ่านข้อนี้ เพราะ โจทย์บอกว่า “คงเดชมีภรรยาเป็นชาวลำพูน”  

การที่คงเดชมีภรรยาเป็นชาวลำพูน ไม่ได้หมายความว่า คงเดชจะชอบเมืองลำพูน อาจจะเกลียดด้วยก็ได้

ค. คงเดชเป็นชาวลำพูน

ข้อนี้ผิด เพราะ ไม่มีข้อมูลในโจทย์ ด้วยเหตุผลเดียวกับข้อ ข.

เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “ภรรยาคงเดชสวย” เพราะ เป็นข้อความที่เป็นไปตามหลักตรรกวิทยา

ง. ภรรยาคงเดชสวย


ข้อนี้ถูกนะครับ   เพื่อความแน่นอน เราต้องใช้วงกลมของออยเลอร์เข้ามาช่วยในการพิสูจน์  
ขอโชว์โจทย์อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้  สาวลำพูนทุกคนเป็นคนสวย คงเดชมีภรรยาเป็นชาวลำพูน ฉะนั้น

วงกลมของออย์เลอร์จะมี 3 วง   วงใหญ่สุดเราต้องเป็นวงของคนสวย   ใครก็ตามอยู่ในวงนี้ จะต้องเป็นคนสวยทุกคน

ที่นี้โจทย์บอกว่า “สาวลำพูนทุกคนเป็นคนสวย”  เราก็ต้องเขียนวงที่สอง คือ สาวลำพูนไว้ในวงคนสวย 

ถ้าโจทย์บอกว่า “สาวลำพูนส่วนใหญ่เป็นคนสวย” เราก็อาจจะเขียนวงกลมสาวลำพูนให้ส่วนใหญ่อยู่ในวงคนสวย  อีกส่วนหนึ่งอยู่นอกวงกลม

ต่อมาโจทย์บอกว่า “คงเดชมีภรรยาเป็นชาวลำพูน”  เราก็ต้องวาดวงกลมที่สาม คือ วงกลมของภรรยาคงเดช ไว้ในสาวลำพูน

เมื่อดูจากภาพ  “ภรรยาคงเดช” มันก็ต้องเป็นคนสวยแน่ๆ  ไปไหนไม่ได้ 


ถ้าไม่เข้าใจ ต้องไปอ่านหนังสือตรรกวิทยาเบื้องต้นครับ  อาจจะเข้าใจได้มากขึ้น  หรือพยายามฝึกเขียนวงกลมออย์เลอร์บ่อยๆ

ตัวอย่างที่ 2  คนจีนขยันทุกคน นายดำขยัน ฉะนั้น
นายดำ เป็นคนจีน
นายดำ เป็นลูกเขยคนจีน
นายดำ ทำงานกับคนจีน
นายดำ ร่ำรวย
ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์ข้อนี้แล้ว จะเห็นว่า ไม่เข้ากฎคำท่องวิเศษของเราคือ  ยันหน้า ยันหลัง ปฏิเสธหลัง ปฏิเสธหน้า
คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ จ.

ตัวอย่างที่ 3  ก. สูงกว่า ข. ต่ำกว่า ค. สูงกว่า งและ ก. ต่ำกว่า งดังนั้น
. สูงที่สุด
. สูงที่สุด ค.
. สูงกว่า ก.
. ต่ำกว่า ข.
. ยังสรุปไม่ได้
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เราควรเขียนแผนผังเพื่อช่วยในการทำข้อสอบ
อย่างไรก็ดี  ถ้าอ่านให้ดีๆ เราก็พอจะหาคำตอบได้  จากข้อความ . สูงกว่า งและ ก. ต่ำกว่า ง.  คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ ง.

ต่อไป ลองเขียนแผนผังดู ดังนี้


คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ ก.


6 ความคิดเห็น:

 1. ยันหน้า ยันหลัง ปฏิเสธหลัง ปฏิเสธหน้า ช่วยอธิบายกฎนี้เพิ่มเติมได้ไหมคะ ยังไม่เข้าใจค่ะ

  ตอบลบ
 2. ขอให้ดูตัวอย่างที่ 2 "คนจีนขยันทุกคน นายดำขยัน ฉะนั้น" อันนี้ไม่เข้ากฎยันหน้า ยันหลัง คำตอบก็ต้องเป็น "ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

  ถ้าเป็นอย่างนี้คือ "คนจีนขยันทุกคน นายดำเป็นคนจีน ฉะนั้น" อันนี้คือ "ยันหน้า ยันหลัง"

  คำตอบก็คือ "นายดำขยัน"

  ตอบลบ
 3. ต่อไป ดูข้อสอบชุดที่ 1 ข้อที่ 3

  ข้อที่ 3. ถ้ามณีมาบ้านฉันในวันหยุด ฉันจะว่ายน้ำกับมณี เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา ฉันไม่ได้ว่ายน้ำกับมณี ฉะนั้น

  ข้อให้ดูข้อความ "ฉันไม่ได้ว่ายน้ำกับมณี" เป็นการปฏิเสธประโยคหลัง ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้อง จะต้องเป็นการปฏิเสธที่ประโยคหน้า

  คือ ข้อ ข. มณีไม่มาบ้านฉัน

  ตอบลบ
 4. ข้อสอบแบบนี้ ตัวของโจทย์มันจะมี 3 ส่วน คือ ประโยคหน้า ประโยคหลัง และประโยคคำถาม

  กฎท่องจำที่ว่า "ยันหน้า ยันหลัง ปฏิเสธหลัง ปฏิเสธหน้า" ก็เน้นไปที่ประโยคหน้า กับประโยคหลัง

  ลองอ่าน ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ คิด เดี๋ยวเข้าใจเอง อ่านเยอะๆ ทำเยอะๆ กฎก็จะซึมเข้าไปในหัวเอง

  ตอบลบ
 5. ไม่เข้าใจ "วงกลมออยเลอร์" ช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมแก้บทความด้านบนแล้ว ลองไปอ่านอีกครั้ง ไม่เข้าใจถามมาใหม่ได้

   ลบ