ข้อสอบสรุปความ ชุดที่ 4

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่ 1. การอยู่กับคนที่ไม่รัก เป็นทุกข์ การจากคนที่เรารัก เป็นทุกข์ ฉะนั้น
ก. การจากเป็นทุกข์
ข. การอยู่เป็นทุกข์
ค. การรัก ไม่รัก เป็นทุกข์
ง. การอยู่ การจากเป็นทุกข์
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 2. คนกินข้าว ฉันไม่กินข้าว ฉะนั้น
ก. ฉันเป็นคน
ข. ฉันไม่เป็นคน
ค. ฉันไม่ชอบกินข้าว
ง. ฉันกินผลไม้
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 3. นักเรียนที่จบ ม. 6 ทุกคน อยากเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ นายขาวจบ ม.6 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ฉะนั้น  
ก. นายขาวไม่ใช่ผู้จบ ม. 6
ข. นายขาวดูหนังสือน้อยไป
ค. นายขาวไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ง. นายขาวเป็นคนที่ไม่สมหวัง
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 4. ถ้ารถแล่นไปทางเหนือ รถจะระเบิด ถ้าแล่นไปทางใต้ รถจะยางแตก แต่รถจะต้องไปทางเหนือ หรือไม่ก็ทางใต้ ฉะนั้น
ก. รถระเบิด
ข. รถยางแตก
ค. รถระเบิดและยางแตก
ง. รถต้องจอดอยู่นิ่งๆ
จ. รถจะต้องระเบิดหรือไม่ก็ยางแตก

เฉลย

ข้อที่ 1. การอยู่กับคนที่ไม่รัก เป็นทุกข์ การจากคนที่เรารัก เป็นทุกข์ ฉะนั้น
ก. การจากเป็นทุกข์
ข. การอยู่เป็นทุกข์
ค. การรัก ไม่รัก เป็นทุกข์
ง. การอยู่ การจากเป็นทุกข์
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” เพราะ ข้อความไม่สมเหตุสมผล  (Invalid)  ตามหลักการของตรรกวิทยา
คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ จ.
อนึ่ง ขอให้อ่านตัวเลือกด้วย เพราะ ในหลายๆ ข้อ ผู้ออกข้อสอบพยายามลวงผู้ทำข้อสอบ

ข้อที่ 2. คนกินข้าว ฉันไม่กินข้าว ฉะนั้น
ก. ฉันเป็นคน
ข. ฉันไม่เป็นคน
ค. ฉันไม่ชอบกินข้าว
ง. ฉันกินผลไม้
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่อได้อ่านโจทย์แล้ว จะเห็นว่าโจทย์เข้าข่ายคำท่องของเราคือ

ยันหน้า ยันหลัง
ปฏิเสธหลัง ปฏิเสธหน้า
เพราะ เนื้อหาของโจทย์เป็นการปฏิเสธหลัง  ดังนั้น คำตอบต้องเป็น “ปฏิเสธหน้า” คือ ฉันไม่เป็นคน
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.

ข้อที่ 3. นักเรียนที่จบ ม. 6 ทุกคน อยากเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ นายขาวจบ ม.6 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ฉะนั้น  
ก. นายขาวไม่ใช่ผู้จบ ม. 6
ข. นายขาวดูหนังสือน้อยไป
ค. นายขาวไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ง. นายขาวเป็นคนที่ไม่สมหวัง
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
โจทย์ในลักษณะนี้ ต้องระวังให้ดี เพราะ คนออกข้อสอบพยายามหลอกคนทำข้อสอบ ข้อความของโจทย์ไม่สมเหตุสมผล (Invalid) ตามหลักของตรรกวิทยา
คนที่ไม่ระวังก็จะตอบข้อ จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
แต่ตัวเลือกในข้อ ง. ตรงกันกับความหมายของโจทย์ ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.

ข้อที่ 4. ถ้ารถแล่นไปทางเหนือ รถจะระเบิด ถ้าแล่นไปทางใต้ รถจะยางแตก แต่รถจะต้องไปทางเหนือ หรือไม่ก็ทางใต้ ฉะนั้น
ก. รถระเบิด
ข. รถยางแตก
ค. รถระเบิดและยางแตก
ง. รถต้องจอดอยู่นิ่งๆ
จ. รถจะต้องระเบิดหรือไม่ก็ยางแตก

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ เป็นเงื่อนไขแบบให้เลือกทางใดทางหนึ่ง
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น